home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Vrtané studny

Vrtané studny provádíme ve spolupráci s vybranými a vyzkoušenými vrtnými firmami ve všech regionech Čech. To nám umožňuje zcela nezávislou volbu optimální vrtné technologie podle hydrogeologických poměrů, požadavků na vydatnost a finančních možností zákazníka. Nejsme nijak motivování upřednostňovat nějakou vrtnou technologii před jinými. Ani nemáme důvod zbytečně provrtávat metry s vidinou většího zisku.

Při realizaci studny postupujeme tak, že prvním krokem je návštěva lokality, vyhledání místa pro studnu, volba vhodné vrtné technologie (firmy) a technických parametrů vrtu (hloubka, průměr, výstroj). Potom se zákazník rozhodne, chce li s doporučenou vrtnou firmou vstoupit do obchodního vztahu sám, nebo chce li realizovat studnu naším prostřednictvím. Pokud má zájem o realizace naším prostřednictvím, neplatí za vrtné práce víc. Účtujeme pouze náš čas, spojený s organizací, řízením a hydrogeologickým dozorem vrtných prací. Pokud odpovídáme za vrtné práce, jsme rovněž nositeli garance vydatnosti studny.

Vyberte si ze širokého spektra naší nabídky vrtných studní (viz ceník).

Vrtaná studna je nejčastěji prováděna formou tzv. průzkumného vrtu. Průzkumný vrt je ale ve své podzemní části již definitivně upraven pro jímání vody. Studna z něj vzniká pouze osazením zhlaví vrtu do manipulační šachty osazením čerpadlem s příslušenstvím a napojením na zásobovaný objekt.

K vrtaným studním dodáváme projekt studny a hydrogeologický průzkum, které jsou vyžadovány stavebním a vodoprávním úřadem pro vydání stavebního povolení a povolení odběru vody.

otevřít

Schéma vrtané studny
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]