home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Vodohospodářská projekce

  Od počátku roku 2006 jsme okruh naší působnosti rozšířil o projekci vodohospodářských staveb. Jedná se typologicky především o následujíc produkty:

 • Projekty zdrojů podzemních vod (studní)
  Projekce zdrojů podzemní vody (studní) je zpravidla součástí ucelené dodávky stavebně-projekční a hydrogeologické dokumentace studní.
 • Projekty vrtů pro tepelná čerpadla
  Projekce vrtů pro tepelná čerpadla je zpravidla součástí ucelené dodávky stavebně-projekční a hydrogeologické dokumentace.
 • Projekty ČOV
  Pro naše zákazníky projektujeme domovní ČOV. Zpravidla je projekt spojen v jeden celek s hydrogeologickým posudkem vyčištěných odpadních vod.
 • Další vodohospodářská projekce
  Projektujeme další stavby vodního hospodářství: rybníky, protipovodňová opatření, úpravy vodních toků, revitalizace vodních toků, vodovody, kanalizace. Zpracováváme manipulační řády pro vodní díla a studie odtokových poměrů.
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]