home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Povolení vrtu pro tepelné čerpadlo

Pro naše zákazníky vyřizujeme v případě zájmu povolení vrtů pro tepelné čerpadlo.

Vrty pro tepelné čerpadlo typu země/voda již nejsou od novelizace vodního zákona v roce 2009 vodními díly, podléhající stavebnímu a vodoprávnímu řízení. Zdali jsou vrty stavbou nebo zařízením podle stavebního zákona zatím ještě není v praxi jasné. Ale v každém případě zřízení vrtů pro tepelná čerpadla podléhá souhlasu vodoprávního úřadu podle § 17 zák. č. 273/2010 Sb. o vodách. Pro vydání tohoto souhlasu jsou potřeba prakticky stejné podklady jako vyžadoval legislativní proces dříve.

Vrty pro tepelná čerpadla vyžadují proto speciální projektovou dokumentaci. Stavební úřad vydá buďto souhlas s umístěním zařízení, nebo projdou vrty klasickým územním a stavebním řízením. V některých případech (např. Praha 6) považuje vodohospodářským souhlasem věc za vyřízenou. Hlavními podklady pro povolení zůstávají projekt vrtu pro tepelné čerpadlo a hydrogeologický průzkum nebo hydrogeologický posudek.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]