home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Spolupráce

Máte vrtnou firmu, jste studnař, vodohospodářský projektant, radonový specialista, dodáváte tepelná čerpadla nebo nakládáte s odpady?
Potřebujete spolupráci na zakázce nebo byste chtěli rozšířit svojí nabídku o některou ze spektra našich činností?
Můžeme se domluvit. Jsme velmi flexibilní a můžeme se zapojit do vaší práce. Můžeme vás zaštítit našimi oprávněními, autorizacemi a poskytneme metodické vedení a konzultace. Volba formy spolupráce bude jen na vás.

Vrtné firmy

Vrtným firmám nabízíme k dispozici služby hydrogeologa a báňského projektanta. Spolupráce s vrtnými firmami může být oboustranná, protože vrtné práce sami potřebujeme.

Studnaři

Chcete mít dodávku studny zcela kompletní? Nabízíme ke studni veškerý báňský, geologický a projekční servis včetně vyřízení povolení odběru vody a stavebního povolní. Pomůžeme vám získat zákazníka odbornou geologickou podporou, vyhledáme vodu se zárukou. Máte zájem získávat od nás zakázky na realizaci studní? V případě aktivní spolupráce se na vás můžeme obracet.

Vodohospodářská projekce

Projektujete studny, čistírny odpadních vod, zásaky dešťových vod? Setkáváte se s potřebou hydrogeologických posudků a průzkumů? Nabízíme včlenění posudku do vaší projektové dokumentace za výhodných cenových, organizačních a termínových podmínek.

Radonový průzkum

Zpracovatelům průzkumu radonového rizika nabízíme obchodní spolupráci, která spočívá ve využití návaznosti průzkumu základových poměrů na radonový průzkum nebo spojení obou těchto průzkumů.

Tepelná čerpadla typu země/voda

Dodavatelům tepelných čerpadel nabízíme konzultační služby, kompletní geologický, báňský a projekční servis v oblasti hlubinných vrtů. Zjistíme vám snadno a rychle geologické poměry, očekávaný měrný výkon jímání, přítomnost ochranných pásem vodních zdrojů a jiné důležité faktory pro návrh vrtu. Pomůžeme s výběrem nejvhodnější vrtné techniky. Pomůžeme optimalizovat vrtné pole pomocí testu tepelné odezvy (TRT) a matematických simulací chování systému vrtů. Provedeme hydrogeologický dozor vrtných prací. Máme vlastní realizace tepelných čerpadel typu země/voda s hlubinnými vrty. Spolupráce tedy může být dvoucestná.

Nakládání s odpady

Subjektům, nakládajícím s odpady nabízíme služby zkušených sanačních geologů, tj. konzultace, projektování, řízení a dokumentace sanačních prací, průzkumy a analýzy rizik ekologických zátěží. Sami sanace provádíme a odpady produkujeme. Koncovky a dopravu zajišťujeme smluvně, Zde je také prostor pro spolupráci.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]