home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Sanační geologie

Provádíme veškeré činnosti související s procesem průzkumu a odstraňování znečištění horninového prostředí a podzemních vod (tzv. ekologických škod nebo zátěží). Jedná se o zátěže vzniklé převážně v minulosti v důsledku havárií nebo chybného nakládání s určitými typy chemických látek nebo i látkami radioaktivními (např. při procesu úpravy uranových rud). Typickými látkami, způsobujícími ekologické zátěže jsou:

  • - Pohonné hmoty, oleje a jiné ropné látky
  • - Rozpouštědla včetně chlorovaných (PCE, TCE)
  • - Dehty z výroby plynu a koksu
  • - Odpadní vody z galvanoven a neutralizačních stanic, znečištěné kovy, kyanidy a ropnými látkami
  • - Transformátorové oleje a teplonosná média s obsahy PCB
otevřít

3D grafický výstup z dokumentace a vyhodnocení sanace ČSPH
otevřít

2D grafický výstup z dokumentace a vyhodnocení sanace ČSPH
otevřít

Těžba kontaminovaných zemin v prostoru likvidované ČSPH
otevřít

Ropná kontaminace zemin a podzemní vody
otevřít

Stavebně sanační čerpání fáze ropných uhlovodíků
otevřít

Sanace ČSPH
otevřít

Jednotka na čištění kontaminovaných podzemních vod
otevřít

Vrt k čerpání kontaminovaných podzemních vod
otevřít

Ventingová jednotka na odčerpávání a čištění kontaminovaného půdního vzduchu
otevřít

Likvidovaný podzemní zásobník PH
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]