home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Reference pro vrtané studny, kopané studny, sanace, průzkumy atd.

Firma Glaukos s.r.o. vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 16.1. 2004. Předmětem našeho podnikání jsou především geologické práce v oblasti sanační geologie, hydrogeologie a inženýrské geologie, dále projekční činnost v oblasti vodohospodářských staveb a provádění staveb a jejich změn včetně odstraňování. Při realizaci zakázek v oblasti sanační geologie nakládáme s odpady včetně nebezpečných odpadů a provádíme expertní činnost při zatřiďování odpadů a hodnocení jejich nebezpečných vlastností.

V letech 2004 až 2009 jsme zpracovali několik tisíc zakázek z oblasti geologických oborů, vodohospodářské projekce a stavebnictví. Našimi zákazníky jsou individuální stavebníci, projekční kanceláře a ateliéry, zemědělské a průmyslové podniky, obce a státní instituce.

Odborný a kvantitativní záběr naší firmy můžeme doložit následujícími referencemi:

Studny: - realizace studní; projekční a hydrogeologické dokumentace pro studny
- 1 300 zakázek v období 2004 – 2009
Tepelná čerpadla: - realizace vrtů pro tepelná čerpadla; projekční a hydrogeologické dokumentace k vrtům pro t.č.
- 230 zakázek v období 2004 – 2009
Domovní ČOV: - projekční a hydrogeologické dokumentace k vrtům pro ČOV se zásakem vyčištěných vod - 55 zakázek v období 2004 – 2009 Drobné hydrogeologické průzkumy a posudky pro zásak dešťových vod a další účely: - cca 1 000 zakázek v období 2004 – 2009

 • Pozemkový fond ČR Odstranění čerpací stanice PHM v k.ú. Netěchovice; Sanace staré ekologické zátěže (Řízková Z. 2009)
 • Helios Tech., a.s. Borovany; solární elektrárna; Inženýrsko-geologický průzkum (Řízek J. 2009)
 • Helios Tech., a.s. Vlastiboř; solární elektrárna; Inženýrsko-geologický průzkum (Řízek J. 2009)
 • Helios Tech., a.s. Ledenice; solární elektrárna; Inženýrsko-geologický průzkum (Řízek J. 2009)
 • Helios Tech., a.s. Dolní Rožínka; solární elektrárna; Inženýrsko-geologický průzkum (Kopáč J. 2009)
 • Obec Slatina Rekonstrukce místních komunikací – Slatina; Průzkum základových poměrů (Kopáč J. 2009)
 • Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci Hostomice; Odstranění nepovolené černé skládky odpadů na p. p. č. 442/1 k. ú. Hostomice nad Bílinou (Řízková Z. 2009)
 • TAPROS Tábor, a.s. Revitalizace Žižkova náměstí; Kontrola míry zhutnění, zatěžovací zkoušky (Řízková Z. 2009)
 • Obec Cvrčovice Rekonstrukce silnice – Ferdinandka (p.č. 531 v k.ú. Cvrčovice); Průzkum základových poměrů (Kopáč J. 2009)
 • Golf Čertovo břemeno s.r.o. Výstavba nové provozní budovy na p.č. 529/2 v k.ú. Cunkov; Inženýrskogeologický průzkum (Řízková Z. 2009)
 • Miloslava Fuková Rybník na p.č. 692 podle ZE v k.ú. Řemíčov; Inženýrsko-geologický průzkum; Hydrogeologický posudek (Řízek J. 2009)
 • Obec Třebusice Bytový dům na p. č. st. 143, 6/13 a 6/14 v k.ú. Třebusice; Průzkum základových poměrů (Kopáč J. 2009)
 • Pozemkový fond ČR Odstranění jímky v k.ú. Bohumilice v Čechách, okres Prachatice (Řízková Z. 2008)
 • Pozemkový fond ČR Odstranění čerpací stanice PHM v k.ú. Dolní Staňkov; Sanace staré ekologické zátěže (Řízková Z. 2008)
 • Atelier Architektury Šimeček Zásak dešťových vod z areálu firmy DAICH spol. s r. o. v k.ú. Čekanice u Tábora; Hydrogeologický průzkum (Řízek J. 2008)
 • FOPO II., s.r.o. Autosalon firmy FOPO II., s.r.o. - k.ú. Otín; Inženýrsko-geologický průzkum (Řízek J. 2008)
 • VODAK Humplec s.r.o. Posílení prameniště Perlavka zdroji podzemní vody; Hydrogeologický průzkum (Řízek J. 2007-2008)
 • AQ OKNA SEDLČANY s.r.o. Komplexní geologický průzkum a zdroje podzemní vody pro areál v k.ú. Petrovice (Řízek J. 2006-2008)
 • MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. Průzkum kontaminace horninového prostředí v podloží haly automatárny ve Vodňanech (Řízek J. 2007)
 • Zemědělské služby Dynín a.s. Geofyzikální a hydrogeologické průzkumy pro získání zdrojů podzemní vody pro zásobování provozů v k.ú. Sviny, Kolný a Bohunice (Řízek J. 2007-2008)
 • Lobkowiczký pivovar, k.s. Hydrogeologický průzkum za účelem získání vodních zdrojů pro provoz firmy Lobkowiczký pivovar, k.s. (Řízek J. 2007)
 • Ministerstvo vnitra; generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR odbor provozní a správy majetku LIKVIDACE NÁDRŽÍ PHM,LTO V AREÁLU SKLADU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU; Sanace staré ekologické zátěže
 • PKS INPOS a.s. Milevsko; Stavba prodejny potravin PLUS DISCONT; Geotechnický dozor zemních prací a zatěžovací zkoušky na stavbě komunikací a parkoviště (Řízek J. 2006)
 • Město Tábor Tábor, Vožická ulice; Komplexní geologický průzkum pro přípravu průmyslové zóny. (Řízek J. 2006)
 • M TECHNIKA s.r.o. Prachatice Dostavba areálu firmy M - TECHNIKA s.r.o.; Inženýrskogeologický průzkum (Řízková Z. 2006)
 • Leyrer + Graf s.r.o. Komplexní geologický průzkum a zdroje podzemní vody a pro betonárnu v k.ú. Červené Záhoří (Řízek J. 2006)
 • KMP Bürotechnik, s.r.o. Zdroje podzemní vody pro provozovnu v k.ú. Čkyně (Řízek J. 2006)
 • Ministerstvo vnitra ČR Likvidace nádrží PHM, LTO v areálu skladu Hluboká nad Vltavou (Řízková Z. 2006)
 • EUROFARMS, s.r.o. Zdroje podzemní vody pro závlahový systém na polích poblíž Dírné (Řízek J. 2006)
 • ACO industries k.s. Kovosvit Sezimovo Ústí; Ověřovací geologický průzkum (Řízek J. 2006)
 • Obec Osečany Posílení zdrojů podzemní vody pro obecní vodovod (Řízek J. 2006)
 • APPELL a.s. Vodní zdroje pro areál v k.ú. Nedvědice u Soběslavi (Řízek J. 2006)
 • Ros GmbH & Co Kg; Mamberger Strasse 28, 96450 Coburg Most Kovočas v.d.; Hodnocení ekologické zátěže (Řízek J. 2006).
 • Nádraží Olbramovice; České dráhy, a.s. Sanace horninového prostředí a podzemních vod (Řízková Z. 2004-6)
 • Pozemkový fond ČR Odstranění a sanace ČS PHM v k.ú. Hradiště u Blovic (Řízková Z. 2005)
 • Škrobárny Pehlřimov, a.s. Zdroje podzemní vody pro provoz Černovice (Řízek J. 2005)
 • Dřevozpracující družstvo Lukavec Komplexní hydrogeologický průzkum pro rekonstrukcí zámku (Řízek J. 2005)
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR Průzkum kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v areálech ČS PHL Benzina, a.s. a ARMEX S.H. Oil v Táboře – Měšicích; (Řízek J. 2005)
 • Město Soběslav Výstavba domu s nájemními byty na p.č. 847/1; Průzkum základových poměrů (Řízková Z. 2005)
 • AGROPROJEKT Praha s.r.o. ČS PHM v osadě Hrádek, k.ú. Pěčín u Trhových Svinů; Průzkum rozsahu kontaminace (Řízková Z. 2005)
 • Pozemkový fond ČR; Územní pracoviště Klatovy ČS PHM Dešenice; Průzkum rozsahu kontaminace (Řízková Z. 2005)
 • Obec Lodhéřov Hydrogeologický průzkum za účelem posílení vodních zdrojů pro část obce -Studnice (Řízek J. 2005)
 • FNM ČR LZ DRASLOVKA, a.s. – Kolín; Oponentní posudek aktualizace analýzy rizik starých ekologických zátěží (Řízková Z. 2005)
 • Motor Jikov Tlaková slévárna, a.s. Průzkum kontaminace a základových poměrů v podloží haly 44 (Řízek J., Řízková Z. 2004)
 • Armáda ČR; VUSS Pardubice Ekologický audit pro vybrané objety (Řízek J., Řízková Z. 2004)
 • Jihomoravská plynárenská, a.s.; FNM ČR Předsanační doprůzkum a projekt sanace starých ekologických zátěží (Řízek J. 2004)
 • Škrobárny Pehlřimov, a.s. Záhostice, Kalový rybník;; Geofyzikální průzkum těsnosti hráze (Řízek J. 2004)
 • FNM ČR HC&M, s.r.o. Domažlice;; Supervize předsanačního doprůzkumu (Řízková Z. 2004)
 • Český hydrometeorologický ústav Inženýrská činnost pro projekci a realizaci vrtů státní monitorovací sítě (Řízková Z. 2004)
 • ©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]