home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

23.11. 14:40:25

Členství v Asociaci pro využití tepelných čerpadel

V druhé polovině roku 2010 jsme se stali jsme se členy Asociace pro využití tepelných čerpadel (www.avtc.cz).


19.3. 14:28:56

Bilancování roku 2009

V roce 2009 jsme zaevidovali 350 zakázek a dosáhli obratu cca 12 mil. Kč. Obrat byl asi 1/3 vyšší než v roce 2008.


19.3. 14:26:07

Konec novoroční slevy

Novoroční slevy na dokumentace ke studním a vrtům pro tepelná čerpadla ukončujeme s prvním jarním dnem. Tedy od pondělí 22/3 platí standardní ceníkové ceny.


5.1. 13:33:44

POZOR !!!! Využijte novoroční slevy !!!!

Vyhlašujeme novoroční slevu na standardní projektové a hydrogeologické dokumentace pro studny a vrty k tepelným čerpadlům pro rodinné domy. Standardní cena je 6 000 Kč bez DPH; nyní 4 000 Kč bez DPH. Akce platí pro zakázky zadané ode dnešního dne do odvolání.


5.1. 13:22:15

Právě teď je nejlepší doba začít s přípravou stavby study, tepelného čerpadla typu země/voda nebo ČOV !!

Teď v zimě? Není to divné? To jsou obvyklé reakce. Ale není to vůbec pravda. Naše argumenty jsou tyto: 1. Máme čas. 2. Úředníci mají čas. 3. Vrtat se dá úspěšně i v zimě, pokud není půl metru sněhu nebo rozbředlý terén. Země je od svých cca 1 m p.t. stejně teplá jako v létě. Když začnete nyní s projektovou a hydrogeologickou dokumentací, pak se dáte na vyřizování s úřady, tak budete na stavbu připraveni právě tak akorát na jaře. V případě průzkumných vrtů opravdu nic nebráni v jejich realizaci v zimním období. Má to i svoje výhody. Do jara nebudou stopy vrtných prací na terénu a vegetaci vůbec patrné ...


22.10. 12:53:53

Nová vyhláška 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška stanoví v § 24a a 24b vzdálenosti studní a malých ČOV vzhledem k předpokládaným zdrojům znečištění a některým dalším objektům. Viz. http://www.sbirka.com/POSL4TYD/NOVE/09-269.htm Platí od 26.8. 2009. Z hydrogeologického hlediska je obsah těchto bodů vyhlášky zcela nesmyslý. Vyhláška pracuje s termínem "prostupnost", který hydrogeologická terminologie vůbec nezná. Prostředí uvažuje buďto za "prostupné" nebo "neprostupné". Ale skutečná propustnost, která je z odborného hlediska rozhodující, se může pohybovat, vyjádřeno tzv. koeficientem filtrace (m/s), v rozmezí 7 řádů!!! Navíc se mění ve smyslu vertikálním i horizontálním. Vyhláška dále nezohledňuje typologii studní, jejich hloubku, technické parametry a jedinečnost každého místa z hlediska hydrogeologických poměrů. Doufáme, že její obsah bude brzy změněn, nebo alespoň relativizován.


4.8. 23:15:20

Pozor !!!! Změna sídla naší táborské provozovny.

Táborská provozovna je od dnešního dne přestěhována na adresu Klokotská 126, Tábor, 390 01. Je to na Starém městě mezi Žižkovým náměstím a Kotnovem. Prostředí naší nové kanceláře bude příjemnější jak pro nás, tak pro Vás, naše zákazníky a spolupracující osoby a firmy. Autem se dá po dohodě zajet na parkoviště ve dvoře a zaparkovat tam. Jinak můžete využít volného parkování poblíž Bechyňské brány na Kotnově. Otamtud jsme asi 100 m. Ostatné kontaktní informace se nemění.


16.3. 10:37:39

Uplatnění snížené sazby DPH 9% na studny, tepelná čerpadla a domovní ČOV

Pokud je studna, tepelné čerpadlo včetně vrtu nebo domovní ČOV doprovodnou stavbou k rodinnému domu, splňujícímu kritéria zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým je novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, potom lze uplatnit sníženou sazbu DPH ve výši 9%. Rodinným domem pro sociální bydlení se podle čl. VIII § 48a rozumí rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Pro uplatnění snžené sazby DPH požadujeme pouze prohlášení majitele nemovitosti o splnění požadavků citovaného zákona.
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]