home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Legalizace studny

Existuje mnoho případů, kdy je používána studna, pro kterou není vydáno stavební povolení ani povolení odběru vody. Pokud se jedná o starou studnu, prokazatelně vybudovanou před rokem 1950, má se za to, že odběr je zcela v pořádku a nevyžaduje žádné povolení (do té doby neexistoval žádný vodní zákon nebo jiný předpis, který by upravoval právně odběr podzemní vody).

Pokud je studna novější a má být legalizována, je zapotřebí získat podklady pro dodatečné stavební povolení a povolení odběru vody. Hlavními podklady pro legalizaci studny jsou pasport studny neboli zjednodušená dokumentace stavby a hydrogeologický posudek.

Naše firma zpracovává podklady pro legalizaci studny a v případě zájmu vyřizuje legalizace studní.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]