home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Kopané studny

Správný termín je šachtové studny. Šachtové studny je možné provádět klasickým způsobem, čili ručním kopáním za současného spouštění skruží. Dnes existují ale i speciální vrtné soupravy, které šnekovou technologií dokáží vyhloubit vrt o průměru až 1500 mm. Osazením širokoprofilového vrtu skružemi, obsypem a těsněním vzniká klasická šachtová studna.

Šachtové studny provádíme ve spolupráci s vybranými regionálním firmami, které hloubí šachtové studny klasicky ručním kopáním nebo širokoprofilovým šnekovým vrtáním.

Při realizaci studny postupujeme tak, že prvním krokem je návštěva lokality, vyhledání místa pro studnu, volba vhodné technologie (firmy) a technických parametrů studny (hloubka, průměr). Potom se zákazník rozhodne, chce li s doporučenou vrtnou firmou vstoupit do obchodního vztahu sám, nebo chce li realizovat studnu naším prostřednictvím. Pokud má zájem o realizace naším prostřednictvím, neplatí za studnařské práce víc. Účtujeme pouze náš čas, spojený s organizací, řízením a hydrogeologickým dozorem studnařských prací. Pokud odpovídáme za studnařské práce, jsme rovněž nositeli garance vydatnosti studny.

K šachtovým studním dodáváme projekt studny a hydrogeologický posudek, které jsou vyžadovány stavebním a vodoprávním úřadem pro vydání stavebního povolení a povolení odběru vody.

otevřít

Schéma šachtové studny
©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]