home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Hledání vody

Prvním a nejdůležitějším krokem pro zřízení studny je vyhledání vhodného místa, kde je předpoklad požadovaného zvodnění. Laicky a z odborného hlediska nesprávně je obvykle řečeno vyhledání pramene. Pokud dojde k realizaci studny naší firmou, potom poskytujeme garance vydatnosti. Ty jsou prakticky řešeny tak, že pokud studnou není dosaženo požadované vydatnosti, práce se neplatí.

Před vyhledáváním místa pro zdroj podzemní vody je nejprve nutné hydrogeologické posouzení lokality z hlediska pravděpodobnosti, hloubky a intenzity zvodnění. Na základě hydrogeologického posouzení a požadavků zákazníka určíme nejvhodnější typ studny a technologii hloubení studny.

Vlastní hledání vody v zájmovém prostoru provádíme v jednoduchých případech pomocí virgule. Tento způsob je nazýván biodetekce, telestezie nebo prostě proutkaření. To se týká především studní pro individuální zásobování.

V případech, kdy se jedná o nalezení zdroje podzemní vody o větší vydatnosti na větším území, využíváme geofyzikální průzkum.

Vyhledání vody provádíme jak pro šachtové studny, tak pro vrtané studny. Jsme nezávislí na studnařských a vrtných firmách a nemáme zájem na upřednostnění jakékoli technologie. Můžeme tedy zákazníkovi nalézt skutečně optimální zdroj podzemní vody podle jeho potřeb.

Vyhledání zdroje podzemní vody (studny) lze na základě přání zákazníka spojit s tím, že zpracujeme projekt studny a hydrogeologický posudek, které jsou vyžadovány stavebním a vodohospodářským úřadem.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]