home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

GRD (Geothermal Radial Drilling) systém

Systém GRD je nová technologie provádění vrtů pro tepelná čerpadla, která k nám pronikla z Německa. Je alternativou „klasických“ vrtů pro tepelná čerpadla. Liší tím, že vrty jsou prováděny jako šikmé z jedné pracovní šachty, Skon vrtů je mezi 20 a 65 ° a jsou prováděny pod různými azimuty. Délka vrtů je až 50 m a hloubkový dosah vrtů je do 40 m. Z jedné šachty lze provést až 12 vrtů, tedy 600 m vrtů. Kolem šachty vzniká „vrtné hnízdo“, jehož energetickou výtěžnost lze srovnávat se sadou 6 klasických vertikálních vrtů o hloubce 100 m.
Do vrtů se osazuji koaxiální primární okruhy. To znamená, že ochlazené teplonosné médium od tepelného čerpadla protéká vnitřní výstrojí o menším průměru do hloubky. Při bázi vrtu opouští vnitřní trubku a vnější trubkou, která tvoří plášť trubky vnitřní a výrazně pomaleji proudí zpět k tepelnému čerpadlu za současného ohřevu.
Šachta po odvrtání zůstává a tvoří důležitou součást primárních systému primárních kolektorů. V šachtě je redukován počet termálních sond vícecestnými sběrači na dvě, které jsou vedeny horizontálně k tepelnému čerpadlu.

Systém GRD (radiálních vrtů pro tepelná čerpadla) se jeví jako výhodný v následujících případech:

 • 1. Prostor pro vrty je plošně omezený. V případě, že nemůžeme na pozemek umístit dostatečný počet vertikálních vrtů tak, aby se vzájemně tepelně neovlivňovaly, může se uplatnit systém GRD. Mimo jiné lze vrtat i pod budovy.
 • 2. Je požadován minimální zásah do pozemku. Systém GRD minimalizuje zásahy do pozemku v případě, že je potřeba větší metráž vrtů. Minimalizace se týká jak vlastních vrtných prací, tak trvalého zásahu do pozemku, Při vrtných pracích se využívá pouze jednoho místa pro vrtání. Vrtná souprava není těžká (pouze 2,5 t) a nepohybuje se samostatně po pozemku. Odpadá potřeba několikanásobného horizontálního vedení jednotlivých primárních okruhů.
 • 3. Není na lokalitě možné vrtat hloubkově. V některých oblastech nelze vrtat „klasické“ hloubkové vrty. Jedná se například o poddolovaná území, krasové oblasti, oblasti, kde se ve větších hloubkách nachází chráněné útvary podzemních vod atd. Zde jednoznačně systém vrtů GRD nachází uplatnění, protože hloubka vrtů není tak velká a lze ji regulovat pomocí náklonu.
 • 4. Energeticky výhodnější prostředí se nachází při povrchu terénu. Pokud se nachází energeticky výhodnější prostředí při povrchu terénu (např. zvodnělé štěrkopísky), pak lze volbou počtu a geometrie vrtů dosáhnout lepší odběr při nižší metráži vrtů.
 • 5. Šetrnost technologie vůči životnímu prostředí. Vrtná a doplňková technologie není tak robustní jako pro „klasické“ vrty pro tepelná čerpadla a je koncipována tak, aby okolní prostředí netrpělo při vrtných pracích vlivem prašnosti, hlučnosti a nekontrolované produkci odpadů.
 • 6. Šachta umožňuje trvalý přístup k zhlavím vrtů a případné doplnění vrtů. V dnešní době rozvoje a nástupu tepelných čerpadel nejsou nemohou být naše představy o trvanlivosti a dlouhodobé funkčnosti vrtů podloženy reálnými zkušenostmi. Šachta trvale umožňuje bezproblémový přístup k zhlavím vrtů za účelem jejich kontroly. V případě nutnosti nebo požadované změně topného výkonu lze vrtné hnízdo doplnit o další vrt.
 • Celkově považujeme technologii GRD za velmi perspektivní. Ve spolupráci s firmou Společnost T.A.Q. s.r.o. (www.taq.cz) můžeme vybavit tepelné čerpadlo typu země/voda vrty typu GRD nebo dodat kompletní tepelné čerpadlo.
  otevřít

  Vrtná technika pro GRD vrty
  otevřít

  Vrtání GRD vrtů
  otevřít

  Schéma GRD vrtů
  otevřít

  Uspořádání rozsáhlejšího vrtného pole
  otevřít

  Ukázka z projektu GRD vrtů
  ©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]