home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Identifikace firmy, předmět podnikání a oprávnění

Název a sídlo firmy:


DIČ:
IČO:

Předmět podnikání:


Statutární orgán:


Sídlo provozovny:
Oprávnění:
Glaukos s.r.o.
Koželužská 172
Tábor 390 01

Registrovaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 12086

CZ-26070103
26070103

Zprostředkování obchodu
Zprostředkování služeb
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Poskytování technických služeb
Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Geologické práce
Projekční činnost ve výstavbě
Provádění staveb a jejich změn včetně odstraňování

RNDr. Jaroslav Řízek, jednatel
RNDr. Zuzana Řízková, jednatelka

Glaukos s.r.o.
Koželužská 172
Tábor 390 01

Glaukos s.r.o.
Barrandova 813
Praha 4 Modřany 146 00


RNDr. Jaroslav Řízek; Osoba oprávněná projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie a sanační geologie č. 1680/2003

Ing. Ivan Drobník; Autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č.j. ČKAIT 0600377

Ing. Ivan Drobník; Oprávnění k projektování děl prováděných hornickým způsobem.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]