home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Ucelené dodávky

Pokud je to vhodné spojujeme v rámci našich zakázek několik oborů naší činnosti v jeden celek a nabízíme ucelené dodávky jako komplexní geologický průzkum pro investiční výstavbu, sjednocená stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace pro studny, vrty pro tepelná čerpadla a domovní ČOV. V případě studní nabízíme realizaci „na klíč“ včetně staveních a instalatérských prací.

Komplexní geologický průzkum pro investiční výstavbu

V rámci přípravy větších investičních celků spojujeme všechny potřebné geologické discipliny a průzkum radonového rizika v jeden celek.
Komplexní geologický průzkum může například zahrnovat:
 • Průzkum základových poměrů
 • Průzkum hydrogeologických poměrů pro účely zasakování dešťových vod, svedených ze zpevněných ploch
 • Zajištění zdroje podzemní vody pro budoucí provoz
 • Průzkum míry kontaminace horninového prostředí a podzemních vod (vhodné při revitalizaci starých průmyslových zón)
 • Průzkum radonového rizika

Sjednocená stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace pro studny, vrty pro tepelná čerpadla a domovní ČOV

Komplexní stavebně-projekční a hydrogeologický servis přináší zákazníkovi tyto výhody:
 • není potřeba obojí získávat odděleně od dvou různých subjektů
 • zlevnění služby

Realizace studní „na klíč“

Sjednocujeme v případě zájmu zákazníka hydrogeologickou, stavebně-projekční, báňskou, stavební a instalatérskou činnost v jeden celek. Pro všechny tyto činnost máme příslušné živnostenské listy a oprávnění. Dodávka vodního zdroje na klíč od nás přináší zákazníkovi tyto výhody:

 • Zákazník jedná o všem s jednou osobou
  Nemusíte odděleně shánět tzv. „proutkaře“, dodavatele studnařských resp. vrtných prací, hydrogeologa pro vyžadovaný hydrogeologický posudek, projektanta pro zpracování projektu atd.
 • Pomůžeme zákazníkovi vybrat skutečně ideální typ a parametry vodního zdroje
  Nejsme nijak motivováni a zatížení vlastnictvím vrtné techniky, nemusíme tedy prosazovat „to svoje“ za každou cenu a můžeme zákazníkovi skutečně nabídnout optimální řešení z hlediska jeho potřeb a finančních možností. Vrtné a studnařské firmy vybíráme na základě odborného posouzení kvality jejich práce v porovnání s jejich cenami.
 • Zákazník má záruku za správné a kvalitní provedení vodního zdroje, zajištěné odborným hydrogeologickým dozorem nad prováděním vrtných a studnařských prací.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]