home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Čerpací zkoušky

Čerpací zkoušky provádíme na všech typech studní a i jiných hydrogeologických objektech.

Čerpací zkoušky pro domovní vrtané studny a kopané studny slouží ke zjištění reálné vydatnosti studny a případně k zjištění vlivu na sousední studny. Čerpací zkoušky zpravidla (pokud to nevyžadují okolnosti) provádíme v rozsahu trvání do 24 h.

Čerpací zkoušky většího rozsahu provádíme i na vodárenských zdrojích podzemní vody a podobných objektech.

S úspěchem používáme moderní technologii plně automatizovaného záznamu měřených dat (úroveň hladiny vody, čerpané množství). Takový způsob získávání dat je zcela nezávislý na lidském zásahu a zajišťuje skutečnou objektivitu hodnocení získaných údajů. Tento způsob s úspěchem uplatňujeme i v nepříjemných „sousedských sporech o vodu“, kdy je nezbytně nutné získat objektivní data pro hodnocení vzájemného ovlivňování studní.

Čerpací zkoušky jsou jednou z metod zjišťování hydraulických parametrů horninového prostředí. Dalšími metodami jsou např. stoupací zkoušky (zpravidla metodicky spojené s čerpacími zkouškami), zasakovací zkoušky a slugg testy. Souhrnně se jedná o hydrodynamické zkoušky.

Čerpací zkoušky provádíme zpravidla jako součást dodávky, kterou je hydrogeologický průzkum a projekt studny.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]