home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Analýza rizik

Analýza rizik slouží jako materiál, jehož pomocí se rozhoduje o prioritě sanace ekologické zátěže, jejím způsobu a rozsahu. Rozsah a způsob sanace jsou dány rozhodnutím o nápravném opatření, který vydává na základě analýzy rizik Česká inspekce životního prostředí, případně příslušný vodohospodářský úřad při odboru životního prostředí magistrátu nebo úřadu s rozšířenou pravomocí. Analýza rizik zpravidla pracuje s údaji, které získá průzkum znečištění.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]