home studny vrty geologie Glaukos s.r.o. - home
profil společnosti ceník kontakty identifikace firmy reference novinky odkazy spolupráce


10.11. 12:10:44

Přestěhování táborské provozovny

Pozor! Došlo ke přestěhování táborské provozovny.
Přestěhovali jsme táborskou ka ...
16.5. 09:39:30

GRD (Geotermal Radial Drillling) - nová technologie vrtů pro tepelná čerpadla

Společnost T.A.Q. s.r.o. uvádí na trh novou technologii vrtů pro tepelná čerpadla. Jedná ...
2.5. 17:44:03

Nové nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod ...

Dnem 4.3.2011 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. ze dne 22. prosince 2010, ...
vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie

Vrtané studny, hydrogeologie, inženýrská geologie – Glaukos, s.r.o .


Vrtané studny a jiné zdroje podzemní vody

Studnařství (vrtané studny a kopané studny) je jedním z hlavních oborů činnosti naší firmy. Navrhujeme optimální typ a technické parametry studní, vyhledáváme umístění studní geofyzikálními metodami i biodetekcí (proutkařením), ve spolupráci s vybranými dodavatelskými firmami realizujeme trubní (vrtané studny) nebo šachtové (kopané) studny, provádíme hydrodynamické (čerpací) zkoušky, zpracováváme kompletní stavebně-projekční a hydrogeologickou dokumentaci pro potřeby úřadů, provádíme konečnou úpravu studny a napojení na vnitřní rozvody stavby, laboratorní rozbor vody a případnou dodávku vodárny a úpravny vody. Více se dozvíte na stránce studny.

Vrty pro tepelná čerpadla

K vrtům pro tepelná čerpadla dodáváme kompletní stavebně projekční a hydrogeologickou dokumentaci. Ve spolupráci s vybranými dodavatelskými firmami realizujeme vrtné práce. Více se dozvíte na stránce vrty pro tepelná čerpadla.

Hydrogeologie

Provádíme hydrogeologický průzkum, studie a posudky v souvislosti se stavebnictvím, ekologií a vodárenstvím.

Inženýrská geologie a geotechnika

Pro investory stavebních celků, projektanty i individuální stavebníky provádíme inženýrsko-geologický průzkum (průzkum základových poměrů) a geotechnický dozor staveb. Více se dozvíte na stránce inženýrská geologie a geotechnika.

Sanační geologie a odpady

Sanační geologie je specifickou geologickou disciplinou, která řeší především odstraňování starých ekologických zátěží, jako jsou staré skládky odpadů, znečištění horninového prostředí a podzemních vod. Při řešení problému staré ekologické zátěže provádíme všechny etapy: průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod, ekologický audit, analýza rizika, sanace ekologické zátěže a monitoring. V rámci sanační geologie nakládáme s odpady a věnuje se expertní a konzultační činnosti v odpadovém hospodářství.

Komplexní geologický průzkum

V rámci přípravy větších investičních celků jako jsou nové obytné, komerční nebo průmyslové zóny spojujeme všechny potřebné geologické discipliny a průzkum radonového rizika v jeden celek.

Vodohospodářská projekce

Věnujeme se projekci a dodávce drobných doprovodných vodních staveb k rodinným domům jako jsou studny, domovní čistírny odpadních vod, zasakovací jímky atd.
Projektujeme stavby vodního hospodářství: rybníky, protipovodňová opatření, úpravy vodních toků, revitalizace vodních toků, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod. Zpracováváme manipulační řády pro vodní díla a studie odtokových poměrů.

Ucelené dodávky

Pokud je to vhodné spojujeme v rámci našich zakázek několik oborů naší činnosti v jeden celek a nabízíme ucelené dodávky jako komplexní geologický průzkum pro investiční výstavbu, sjednocená stavebně-projekční a hydrogeologická dokumentace pro studny, vrty pro tepelná čerpadla a domovní ČOV. V případě studní nabízíme realizaci „na klíč“ včetně staveních a instalatérských prací.

©2011 Glaukos s.r.o. / www.glaukos.cz / web: www.kali.cz / admin / [poÄŤĂ­tadlo přístupĹŻ]